Je príjem, ktorý sa generuje, aj keď robíte niečo iné alebo aj úplne nič.

Warren Buffet, jeden z najväčších investorov všetkých čias, sa vyjadril, že

“Ak človek nepríde na spôsob ako zarábať počas toho keď spí, nikdy skutočne nezbohatne.”

Predstavíme vám jeden z najprístupnejších a najjednoduchších spôsobov ako si takýto príjem vytvoriť.

Peňaženka Exodus

Charakteristika

Peňaženka Exodus vznikla v roku 2015. Ide o softvérovú peňaženku, ktorá podporuje obrovské množstvo kryptomien. Nainštalovať si ju môžete na Windows, Mac OS aj Linux. Je lightweight, čo znamená, že nepotrebuje sťahovať celé blockchainy na to, aby správne fungovala. Tým vám ušetrí miesto na vašom harddisku. Vývoj je aktívny, aktualizácie vychádzajú aj niekoľkokrát týždenne. Je úplne zadarmo. …

Peter Szatmary

Software engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store